Tường thuật trực tiếp

Kết quả Giao Hữu BD Nữ - Vòng T.6

02
vs
FT

(0-0)

Kênh phát sóng :

Phong độ đối đầu

02-07-2020
Giao Hữu BD Nữ
Wash. Spirit Nữ 0-2 NC Courage (W)
29-09-2019
Nữ Mỹ
Wash. Spirit Nữ 2-1 NC Courage (W)
04-08-2019
Nữ Mỹ
NC Courage (W) 1-0 Wash. Spirit Nữ
30-06-2019
Nữ Mỹ
Wash. Spirit Nữ 1-2 NC Courage (W)
12-07-2018
Nữ Mỹ
NC Courage (W) 2-0 Wash. Spirit Nữ
13-05-2018
Nữ Mỹ
NC Courage (W) 1-0 Wash. Spirit Nữ
15-04-2018
Nữ Mỹ
Wash. Spirit Nữ 2-4 NC Courage (W)
31-08-2017
Nữ Mỹ
Wash. Spirit Nữ 2-3 NC Courage (W)
20-08-2017
Nữ Mỹ
NC Courage (W) 2-0 Wash. Spirit Nữ
16-04-2017
Nữ Mỹ
Wash. Spirit Nữ 0-1 NC Courage (W)

Wash. Spirit Nữ

NC Courage (W)