Tường thuật trực tiếp

Kết quả Hạng 2 Colombia - Vòng Aper 18

Thời gian ngày 02/08/2020


Kênh phát sóng :

Phong độ đối đầu

17-02-2020
Hạng 2 Colombia
Cortulua 2-0 Bogota FC
02-09-2019
Hạng 2 Colombia
Cortulua 1-0 Bogota FC
18-03-2019
Hạng 2 Colombia
Bogota FC 3-2 Cortulua
04-09-2018
Hạng 2 Colombia
Cortulua 3-2 Bogota FC
09-04-2018
Hạng 2 Colombia
Bogota FC 2-0 Cortulua
02-09-2014
Hạng 2 Colombia
Bogota FC 0-0 Cortulua
02-03-2014
Hạng 2 Colombia
Cortulua 1-3 Bogota FC
20-10-2013
Hạng 2 Colombia
Bogota FC 1-0 Cortulua
18-06-2013
Hạng 2 Colombia
Cortulua 2-1 Bogota FC
11-06-2013
Hạng 2 Colombia
Cortulua 2-0 Bogota FC

Bogota FC

Cortulua