Tường thuật trực tiếp

Kết quả - Vòng

Thời gian ngày 01/01/1970


Kênh phát sóng :

Phong độ đối đầu