Đội bóng San Diego Loyal

Tên đầy đủ:
San Diego Loyal