Đội bóng Police Tero FC

Tên đầy đủ:
Police Tero FC