Đội bóng Ironi Tiberias

Tên đầy đủ:
Ironi Tiberias