Đội bóng HB Chelghoum Laid

Tên đầy đủ:
HB Chelghoum Laid