Đội bóng Chikhura Sach.

Tên đầy đủ:
Chikhura Sach.