Bảng Xếp Hạng test

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Test 03
5 4 0 1 11 1 10 12
2 Test 04
5 2 0 3 7 9 -2 6
3 Bốc thăm C2
5 2 0 3 5 8 -3 6
4 Bốc thăm C1
5 3 0 2 8 7 1 9
5 Test 05
4 1 0 3 3 9 -6 3

Bảng Xếp Hạng TEST

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bốc thăm C2
23 4 16 3 42 42 0 28
2 Test 03
21 2 14 5 38 44 -6 20
3 Test 04
9 4 4 1 12 6 6 16
4 Bốc thăm C1
8 1 5 2 8 6 2 8

Bảng Xếp Hạng test

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm