Bảng Xếp Hạng Sinh Viên VN 2012

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 ĐH GTVT
1 0 1 0 1 1 0 1
2 Bách Khoa HN
1 0 1 0 1 1 0 1
3 ĐH Sư Phạm HCM
0 0 0 0 0 0 0 0
4 ĐH Huế
0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng B
1 ĐH Sư Phạm HN
1 1 0 0 1 0 1 3
2 Dân lập HP
1 1 0 0 1 0 1 3
3 ĐH Nông Nghiệp HN
1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Nông Lam HCM
1 0 0 1 0 1 -1 0
Bảng C
1 ĐH Thủy Lợi
0 0 0 0 0 0 0 0
2 ĐH FPT
0 0 0 0 0 0 0 0
3 Công Nghệ SG
0 0 0 0 0 0 0 0
4 ĐH CN Cần Thơ
0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng D
1 ĐH Hồng Bàng
0 0 0 0 0 0 0 0
2 Công Nghiệp HCM
0 0 0 0 0 0 0 0
3 SP TDTT HN
0 0 0 0 0 0 0 0
4 ĐH Hải Phòng
0 0 0 0 0 0 0 0