Bảng Xếp Hạng Nữ Nam Mỹ

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Colombia Nữ
1 1 0 0 7 0 7 3
2 Chile Nữ
1 0 1 0 1 1 0 1
3 Paraguay Nữ
1 0 1 0 1 1 0 1
4 Peru Nữ
0 0 0 0 0 0 0 0
5 Uruguay Nữ
1 0 0 1 0 7 -7 0
Bảng B
1 Brazil Nữ
1 1 0 0 3 1 2 3
2 Venezuela Nữ
1 1 0 0 1 0 1 3
3 Bolivia Nữ
0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador Nữ
1 0 0 1 0 1 -1 0
5 Argentina Nữ
1 0 0 1 1 3 -2 0