Bảng Xếp Hạng Nữ Đan Mạch

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm

Bảng Xếp Hạng Nữ Đan Mạch

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm