Bảng Xếp Hạng Liên Đoàn Bắc Ailen

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm