Bảng Xếp Hạng HQ National LC

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Busan Transp.
0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cheonan City
0 0 0 0 0 0 0 0
3 Gimhae City
0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gyeongju KHNP
0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ulsan Mipo
0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng B
1 Changwon City
0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gangneung City
0 0 0 0 0 0 0 0
3 Daejeon Korail
0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mokpo City
0 0 0 0 0 0 0 0
5 Yongin City
0 0 0 0 0 0 0 0