Bảng Xếp Hạng AFF Cup 2020

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Đông Timo 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng B
1 Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lào 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0